For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului862
(21)Numarul depozitului97-0168
(22)Data depozitului1997.06.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.06.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIVANOV Victoria, MD; CRASNOVA Nadejda, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CARDIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu pentru tratamentul şi profilaxia dislipidemiilor şi aterosclerozei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C08L 5/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.10.31
(47)Data eliberării brevetului1998.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.06.23
 Data decăderii din drepturi2013.06.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0168