For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 24.06.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.12.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.1998 Eliberarea brevetului (G2) 24.06.1999 Valabil până la 31.12.2000 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului884
(21)Numarul depozitului97-0169
(22)Data depozitului1997.06.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.07.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIOBANU Pavel, MD; VASILICĂ Ion, MD; BEŢIŞOR Vitalie, MD; CREŢU Anatol, MD; CREŢU Alina, MD; BEŢIŞOR Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de activizare a osteogenezei reparatorii
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 5/00 (2006.01); A61K 35/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.12.31
(47)Data eliberării brevetului1998.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.06.24
 Data decăderii din drepturi1999.06.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2000.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0169