For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1023
(21)Numarul depozitului97-0182
(22)Data depozitului1997.07.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.07.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOVA Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de purificare a apelor naturale de hidrogen sulfurat şi instalaţie pentru realizarea lui
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/461 (2006.01); C02F 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.09.30
(47)Data eliberării brevetului1999.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.07.02
 Data decăderii din drepturi2000.07.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0182