For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.07.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.04.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.1999 Eliberarea brevetului (G2) 10.07.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 10.07.2017 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului956
(21)Numarul depozitului97-0191
(22)Data depozitului1997.07.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.07.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBARBĂ Nicanor, MD; LIU Van Boi, VN; Hamdan Al-Ebaisat, JO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a N-carboxiaril-N',N'-dimetiltioureelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 335/06 (2006.01); C07C 335/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.04.30
(47)Data eliberării brevetului1999.02.28
(74)ReprezentantBODIUL Tatiana, Str. Mircea Eliade nr. 5, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.07.10
 Data decăderii din drepturi2000.07.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0191