For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului942
(21)Numarul depozitului97-0192
(22)Data depozitului1997.07.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.07.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBARBĂ Nicanor, MD; BOTNARU Maria, MD; BLAŞCU Anatol, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a 4-aminostirenului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07B 35/02 (2006.01); C07B 35/06 (2006.01); C07C 15/46 (2006.01); C07C 211/45 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.03.31
(47)Data eliberării brevetului1998.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.07.10
 Data decăderii din drepturi2000.07.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0192