For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.07.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.03.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.1999 Eliberarea brevetului (G2) 10.07.2000 Valabil până la 23.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului943
(21)Numarul depozitului97-0193
(22)Data depozitului1997.07.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.07.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBARBĂ Nicanor, MD; LIU Van Boi, VN; Hamdan Al-Ebaisat, JO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a acizilor izotiocianatobenzoici
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 63/06 (2006.01); C07C 331/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.03.31
(47)Data eliberării brevetului1999.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.07.10
 Data decăderii din drepturi2000.07.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0193