For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1216
(21)Numarul depozitului97-0213
(22)Data depozitului1997.07.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.07.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD; VIERU Tatiana, MD; COSEAC Valeriu, MD; CHIRIŢA Florian, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDOROGAN Valerian, MD;
(54)Titlul inventiei Fotoreceptor de radiaţie ultravioletă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 31/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.04.30
(47)Data eliberării brevetului1999.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.07.25
 Data decăderii din drepturi1999.07.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0213