For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.07.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.04.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.1999 Eliberarea brevetului (G2) 29.07.1999 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului955
(21)Numarul depozitului97-0215
(22)Data depozitului1997.07.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.07.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; CERNAT Victoria, MD; BUCEACEAIA Svetlana, MD; ALUCHI Nicolae, MD; TURTĂ Constantin, MD; BULHAC Ion, MD; ŞOFRANSCHI Valentin, MD; JOVMIR Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Hexa-ŐmuÚ-acetato(O,O')-ŐmuÚsubŐ3Ú-oxo-tris (N,N'-dietilnicotinamid)-difier(III)cobalt(II) monohidrat posedând activitate de reglare a creşterii,dezvoltării şi productivităţii plantelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 55/02 (2006.01); C07C 53/10 (2006.01); C07D 213/82 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.04.30
(47)Data eliberării brevetului1999.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.07.29
 Data decăderii din drepturi1999.07.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0215