For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului980
(21)Numarul depozitului97-0219
(22)Data depozitului1997.08.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.08.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTOMA Simion, MD; VELIKSAR Sofia, MD; BUSUIOC Valentina, MD; LOBOV Victor, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu pentru combaterea clorozei viţei de vie
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.06.30
(47)Data eliberării brevetului1999.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.08.04
 Data decăderii din drepturi1999.08.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0219