For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului962
(21)Numarul depozitului97-0228
(22)Data depozitului1997.07.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.12.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBABCO Victor, MD; PIHUT Petru, MD; SOFRONI Larisa, MD; BABCO Vladislav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de mastectomie radicală
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.05.31
(47)Data eliberării brevetului1998.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.07.24
 Data decăderii din drepturi1999.07.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0228