For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului911
(21)Numarul depozitului97-0236
(22)Data depozitului1997.08.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.08.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiS.A. "TREIDONA", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞINCARIUC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞINCARIUC Valeriu, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de producere a pâinii
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 2/36 (2006.01); A21D 2/38 (2006.01); A21D 8/00 (2006.01); A21D 8/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.08.31
(47)Data eliberării brevetului2000.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.08.15
 Data decăderii din drepturi2001.08.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Contestaţii
Data contestaţiei: 1998.07.22
Obiectul contestat: împotriva acordării brevetului de invenţie
Contestatarul: "FRANZELUŢA" S.A.
Data examinării: 2005.04.08
Data hotărârii: 1998.11.10
Instanţa: Comisia de Contestatii
Hotărârea: Se respinge contestatia integral
_________________________________
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0236