For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.08.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 10.09.1997 Examinarea preliminară şi de fond 31.08.2000 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2000 Eliberarea brevetului (C2) 28.02.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 15.08.2001 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 15.08.2017 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului911
(21)Numarul depozitului97-0236
(22)Data depozitului1997.08.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.08.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiS.A. "TREIDONA", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞINCARIUC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞINCARIUC Valeriu, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de producere a pâinii
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A21D 2/36 (2006.01); A21D 2/38 (2006.01); A21D 8/00 (2006.01); A21D 8/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.08.31
(47)Data eliberării brevetului2000.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.08.15
 Data decăderii din drepturi2001.08.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Contestaţii
Data contestaţiei: 1998.07.22
Obiectul contestat: împotriva acordării brevetului de invenţie
Contestatarul: "FRANZELUŢA" S.A.
Data examinării: 2005.04.08
Data hotărârii: 1998.11.10
Instanţa: Comisia de Contestatii
Hotărârea: Se respinge contestatia integral
_________________________________
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0236