For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului875
(21)Numarul depozitului97-0242
(22)Data depozitului1997.09.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.09.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLOZAN Raisa, MD; SANDU Maria, MD; ROPOT Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de determinare a ionilor nitraţi
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 31/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.11.30
(47)Data eliberării brevetului1998.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.09.02
 Data decăderii din drepturi2006.09.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1638619, 1988.12.05, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0242