For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.08.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.05.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.1998 Eliberarea brevetului (G2) 06.08.2017 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului965
(21)Numarul depozitului97-0249
(22)Data depozitului1997.08.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.09.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNADVODNIUC Arcadii, MD; GOREMÂCHIN Iurii, MD; MAMALIGA Leonid, MD; FURDUI Teodor, MD; ŢUCANOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru gazoterapia normobarică
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61M 16/00 (2006.01); A61M 16/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.05.31
(47)Data eliberării brevetului1998.11.30
 Brevete expirate; Data expirarii2018.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.08.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0249