For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1308
(21)Numarul depozitului97-0252
(22)Data depozitului1997.07.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.01.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHIMPU Lidia, MD; GAŞIN Petru, MD; GAGARA Liudmila, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obtinere a heterostructurilor cu straturi subţiri
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C30B 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1999.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.08.31
(47)Data eliberării brevetului2000.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.07.17
 Data decăderii din drepturi2000.07.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0252