For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.10.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 02.10.1998 Examinarea preliminară şi de fond 30.04.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.1999 Eliberarea brevetului (G2) 27.10.2006 Valabil până la 31.01.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1194
(21)Numarul depozitului97-0275
(22)Data depozitului1997.10.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 01.06.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL DE FARMACIE, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVALICA Vladimir, MD; IVANOVA Raisa, MD; POPA Angela, MD; KRIMER Miron, MD; STÂNGACI Eugenia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL DE FARMACIE, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Principiu activ al remediilor cu acţiune antimicotică pentru tratamentul candidomicozelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/03 (2006.01); A61K 31/41 (2006.01); C07C 25/08 (2006.01); C07D 249/08 (2006.01); C07D 405/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.04.30
(47)Data eliberării brevetului1999.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSCHIŢCO Eugen
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.10.27
 Data decăderii din drepturi2006.10.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0275