For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1194
(21)Numarul depozitului97-0275
(22)Data depozitului1997.10.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 01.06.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL DE FARMACIE, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVALICA Vladimir, MD; IVANOVA Raisa, MD; POPA Angela, MD; KRIMER Miron, MD; STÂNGACI Eugenia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL DE FARMACIE, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Principiu activ al remediilor cu acţiune antimicotică pentru tratamentul candidomicozelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/03 (2006.01); A61K 31/41 (2006.01); C07C 25/08 (2006.01); C07D 249/08 (2006.01); C07D 405/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.04.30
(47)Data eliberării brevetului1999.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSCHIŢCO Eugen
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.10.27
 Data decăderii din drepturi2006.10.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0275