For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.11.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.07.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2000 Eliberarea brevetului (G2) 06.11.2001 Valabil până la 17.09.2003 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1263
(21)Numarul depozitului97-0281
(22)Data depozitului1997.11.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.11.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHIRIAC Gheorghe, MD; BUJOREANU Valeriu, MD; GONCEARUC Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de multiplicare vegetativă a levanţicăi
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 4/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.07.31
(47)Data eliberării brevetului2001.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.11.06
 Data decăderii din drepturi2001.11.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.09.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0281