For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.11.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 03.12.1997 Examinarea preliminară şi de fond 30.09.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2000 Eliberarea brevetului (G2) 06.11.2006 Valabil până la 31.01.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1332
(21)Numarul depozitului97-0284
(22)Data depozitului1997.11.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.11.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCATLABUGA Eugen, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCATLABUGA Eugen, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCATLABUGA Eugen, MD; OLEXIUC Anatolie, MD;
(54)Titlul inventiei Maşină electrică de curent continuu
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02K 23/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.09.30
(47)Data eliberării brevetului2000.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.11.06
 Data decăderii din drepturi2006.11.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0284