For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1065
(21)Numarul depozitului97-0285
(22)Data depozitului1997.11.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.11.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCRĂCIUN Alexandru, MD; MORARU Victor, MD; CRĂCIUN Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Lubrifiant pentru articulaţii cu viteze unghiulare egale
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C10M 101/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.11.06
 Data decăderii din drepturi1999.11.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0285