For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.11.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 03.12.1997 Examinarea preliminară şi de fond 31.10.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.1999 Eliberarea brevetului (G2) 11.11.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 11.11.2017 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1048
(21)Numarul depozitului97-0292
(22)Data depozitului1997.11.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.01.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBEŢIŞOR Vitalie, MD; CIOBANU Pavel, MD; CROITORU Gheorghe, MD; PUCALEV Igor, MD; BEŢIŞOR Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al necrozei avasculare a capului femural
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.04.30
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.11.11
 Data decăderii din drepturi2000.11.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0292