For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.04.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 09.07.1998 Examinarea preliminară şi de fond 31.03.1999 Publicarea cererii (A) 31.05.1999 Publicarea hot. de acordare (B2) 30.11.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.1999 Eliberarea brevetului (C2) 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1217
(21)Numarul depozitului97-0303
(22)Data depozitului1996.04.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.02.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOTNARENCO Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54)Titlul inventiei Stâlp de spalier
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 17/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1999.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.05.31
(47)Data eliberării brevetului1999.11.30
(74)ReprezentantBLIUC Victoria, Str. Alexandru cel Bun nr. 2, bloc 1, ap. 71, MD-6800, Ialoveni, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.04.19
 Data decăderii din drepturi1998.04.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0303