For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1091
(21)Numarul depozitului98-0001
(22)Data depozitului1997.12.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.08.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiANGHELICI Gheorghe, MD; NOVIŢCHII Constantin, MD; SAMOHVALOV Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANGHELICI Gheorghe, MD; NOVIŢCHII Constantin, MD; MORARU Viorel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiANGHELICI Gheorghe, MD; NOVIŢCHII Constantin, MD; MORARU Viorel, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de evaluare a stării circulaţiei limfatice în ductul toracic limfatic la bolnavii cu ciroză hepatică şi ascită
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 6/00 (2006.01); A61K 49/04 (2006.01); A61K 51/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.11.30
(47)Data eliberării brevetului1999.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.12.30
 Data decăderii din drepturi2004.12.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0001