For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.02.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.11.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.1999 Eliberarea brevetului (G2) 04.02.2000 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1107
(21)Numarul depozitului98-0027
(22)Data depozitului1998.02.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.02.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARASCA Petru, MD; URÂTU Dionis, MD; RAPCEA Mihai, MD; DUBĂSARU Nina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a uleiului din seminţe de struguri
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C11B 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.11.30
(47)Data eliberării brevetului1999.05.31
(74)ReprezentantBLIUC Victoria, Str. Alexandru cel Bun nr. 2, bloc 1, ap. 71, MD-6800, Ialoveni, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.02.04
 Data decăderii din drepturi2000.02.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0027