For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1722
(21)Numarul depozitului98-0031
(22)Data depozitului1998.01.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.01.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGHEBEŞT Iurii, MD; BASS Oleg, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHEBEŞT Iurii, MD; BASS Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGHEBEŞT Iurii, MD; BASS Oleg, MD;
(54)Titlul inventiei Amestec uscat pentru obţinerea compoziţiei pentru acoperirea decorativă a pereţilor (variante), procedeu de obţinere a compoziţiei şi procedeu de restaurare a acoperirii deteriorate a pereţilor, executată cu utilizarea acestei compoziţii
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C04B 16/02 (2006.01); C04B 16/10 (2006.01); C04B 18/26 (2006.01); C09D 5/00 (2006.01); C09D 5/28 (2006.01); C09D 101/00 (2006.01); C09D 101/08 (2006.01); C09D 197/00 (2006.01); C09D 197/02 (2006.01); C09D 199/00 (2006.01); E04G 23/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1999.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.08.31
(47)Data eliberării brevetului2002.07.31
(74)ReprezentantJENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondMELNIC Diana, NEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.01.21
 Data decăderii din drepturi2017.01.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0031