For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1105
(21)Numarul depozitului98-0035
(22)Data depozitului1998.02.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.02.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAMUSI Nina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; PRISACARI Viorel, MD; BURACIOVA Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei N-(5-Nitro-2-furfuriliden)-4-aminobenzensulfamide, care manifestă activitate antimicrobiană
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 307/00 (2006.01); C07C 25/24 (2006.01); C07C 311/00 (2006.01); A61K 31/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.11.30
(47)Data eliberării brevetului1999.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.02.05
 Data decăderii din drepturi2000.02.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0035