For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.10.1996 Publicarea cererii () 05.02.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 01.03.1998 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.1999 Eliberarea brevetului (C2) 05.02.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 05.02.2018 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1105
(21)Numarul depozitului98-0035
(22)Data depozitului1998.02.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.02.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAMUSI Nina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; PRISACARI Viorel, MD; BURACIOVA Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei N-(5-Nitro-2-furfuriliden)-4-aminobenzensulfamide, care manifestă activitate antimicrobiană
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 307/00 (2006.01); C07C 25/24 (2006.01); C07C 311/00 (2006.01); A61K 31/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.11.30
(47)Data eliberării brevetului1999.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.02.05
 Data decăderii din drepturi2000.02.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0035