For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1420
(21)Numarul depozitului98-0037
(22)Data depozitului1998.02.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.02.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA-VIN" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIOCLEA Tatiana, MD; VLAS Iurie, MD; VĂZDĂUŢAN Tamara, MD; DIACOV Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA VIN" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de producere a extractului fenolic pentru băuturi tari şi vinuri
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1999.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.02.29
(47)Data eliberării brevetului2000.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.02.09
 Data decăderii din drepturi2007.02.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0037