For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1094
(21)Numarul depozitului98-0038
(22)Data depozitului1998.02.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.02.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiEDINAC Boris, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEDINAC Boris, MD; EDINAC Valerii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiEDINAC Boris, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de dermatoplastie a plăgilor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01); A61K 35/36 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.11.30
(47)Data eliberării brevetului1999.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.02.18
 Data decăderii din drepturi2004.02.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0038