For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.02.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 10.03.1998 Examinarea preliminară şi de fond 31.10.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.1999 Eliberarea brevetului (G2) 18.02.2016 Valabil până la 31.08.2017 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1052
(21)Numarul depozitului98-0039
(22)Data depozitului1998.02.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.02.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCUŞNIR Gheorghe, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCUŞNIR Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCUŞNIR Gheorghe, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de imunoterapie Cuşnir
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 45/00 (2006.01); A61K 35/00 (2006.01); A61K 35/14 (2006.01); A61P 29/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.02.18
 Data decăderii din drepturi2016.02.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0039