For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.02.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.06.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 29.02.2000 Eliberarea brevetului (G2) 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1254
(21)Numarul depozitului98-0051
(22)Data depozitului1998.02.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.09.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiONOFRAŞ Leonid, MD; BOLOCAN Galina, MD; MOHOVA Tatiana, MD; TODIRAŞ Vasile, MD; ZUZA Nuvela, MD; PRISACARI Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpina de bacterii de nodozitati de lucerna Rhizobium meliloti utilizată in calitate de fixator simbiotic de azot
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C05F 11/08 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.06.30
(47)Data eliberării brevetului2000.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.02.20
 Data decăderii din drepturi1998.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0051