For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.02.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 23.03.1998 Examinarea preliminară şi de fond 31.07.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.1999 Eliberarea brevetului (G2) 23.02.2003 Valabil până la 31.10.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 23.02.2018 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului999
(21)Numarul depozitului98-0056
(22)Data depozitului1998.02.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.03.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; MONAHOVA Larisa, MD; GONCIAR Veaceslav, MD; GHICAVÎI Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a cărbunelor activi
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01B 31/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.07.31
(47)Data eliberării brevetului1999.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.02.23
 Data decăderii din drepturi2003.02.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0056