For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.03.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 24.03.1998 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.1999 Eliberarea brevetului (G2) 16.03.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1092
(21)Numarul depozitului98-0065
(22)Data depozitului1998.03.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.03.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCIUCA Svetlana, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCIUCA Svetlana, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCIUCA Svetlana, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de prognozare a evoluţiei bronşitei recidivante la copii
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); A61B 5/1477 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.11.30
(47)Data eliberării brevetului1999.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.03.16
 Data decăderii din drepturi2000.03.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0065