For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1176
(21)Numarul depozitului98-0069
(22)Data depozitului1998.03.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.03.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢAPCOV Victor, MD; CRUDU Valeriu, MD; ERMACOVA Tatiana, BY; SAMUSI Nina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitorul creşterii şi multiplicării fungilor levurici şi miceliari
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/05 (2006.01); A61K 31/11 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); C07C 243/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.03.31
(47)Data eliberării brevetului1999.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.03.17
 Data decăderii din drepturi2000.03.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0069