For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1996
(21)Numarul depozitului98-0085
(22)Data depozitului1998.01.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.05.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOLOGA Mircea, MD; COJUHARI Ivan, MD; VASILIEV Pavel, MD; ŞEVCENCO Anatol, MD; MALAHOV Alexandr, MD; SAJIN Tudor, MD; COJEVNICOV Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Radiator electrohidrodinamic
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01F 27/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1999.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.08.31
(47)Data eliberării brevetului2003.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.01.30
 Data decăderii din drepturi2004.01.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0085