For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.01.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.08.1999 Publicarea cererii (A) 14.08.2000 Examinarea preliminară şi de fond 31.08.2002 Publicarea hot. de acordare (B2) 28.02.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2003 Eliberarea brevetului (C2) 30.01.2004 Valabil până la 30.11.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 30.01.2018 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1996
(21)Numarul depozitului98-0085
(22)Data depozitului1998.01.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.05.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOLOGA Mircea, MD; COJUHARI Ivan, MD; VASILIEV Pavel, MD; ŞEVCENCO Anatol, MD; MALAHOV Alexandr, MD; SAJIN Tudor, MD; COJEVNICOV Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Radiator electrohidrodinamic
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01F 27/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1999.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.08.31
(47)Data eliberării brevetului2003.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.01.30
 Data decăderii din drepturi2004.01.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0085