For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1101
(21)Numarul depozitului98-0092
(22)Data depozitului1998.04.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.04.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAMUSI Nina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; STASIUC Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeul de obţinere a cupratului de lantan
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01G 3/00 (2006.01); C01F 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.11.30
(47)Data eliberării brevetului2000.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.04.03
 Data decăderii din drepturi2000.04.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0092