For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.04.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 19.03.1999 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.1999 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2000 Eliberarea brevetului (C2) 14.04.2002 Valabil până la 17.09.2003 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1354
(21)Numarul depozitului98-0097
(22)Data depozitului1998.04.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.04.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOZIN Vladimir, MD; VOLIC Vladimir, MD; IVANOV Valerii, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOZIN Vladimir, MD; VOLIC Vladimir, MD; IVANOV Valerii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOZIN Vladimir , MD; VOLIC Vladimir, MD; IVANOV Leonid, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare chimico-termică a metalelor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23C 8/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.11.30
(47)Data eliberării brevetului2000.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.04.14
 Data decăderii din drepturi2002.04.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.09.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0097