For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.04.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.01.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.1999 Eliberarea brevetului (G2) 22.04.2000 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1131
(21)Numarul depozitului98-0103
(22)Data depozitului1998.04.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.04.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; TOMA Simion, MD; TURTĂ Constantin, MD; VRABIE Valeria, MD; CERNAT Victoria, MD; BULHAC Ion, MD; ŞOFRANSCHI Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de sporire a rezistenţei plantelor în condiţii de umiditate redusă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); A01N 55/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.01.31
(47)Data eliberării brevetului1999.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.04.22
 Data decăderii din drepturi2000.04.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0103