For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1452
(21)Numarul depozitului98-0125
(22)Data depozitului1998.05.08
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.09.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA-VIN" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIOCLEA Tatiana, MD; VĂZDĂUŢAN Tamara, MD; DIACOV Ion, MD; BOTEZAT Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "PLANTA VIN" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a băuturii alcoolice gazificate din miere de albine
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.04.30
(47)Data eliberării brevetului2000.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.05.08
 Data decăderii din drepturi2007.05.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0125