For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.06.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 02.07.1998 Examinarea preliminară şi de fond 31.12.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.1999 Eliberarea brevetului (G2) 22.06.2003 Valabil până la 31.01.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 22.06.2018 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1119
(21)Numarul depozitului98-0136
(22)Data depozitului1998.06.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.09.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCUŞNIR Gheorghe, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCUŞNIR Gheorghe, MD; FRIPTU Valentin, MD; ŞROIT Isaac, MD; PAVLENCO Angela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCUŞNIR Gheorghe, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al afecţiunilor inflamatorii ale organelor genitale feminine
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/00 (2006.01); A61K 35/14 (2006.01); A61P 29/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.12.31
(47)Data eliberării brevetului1999.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.06.22
 Data decăderii din drepturi2003.06.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0136