For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1104
(21)Numarul depozitului98-0148
(22)Data depozitului1998.07.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.07.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBARBĂ Nicanor, MD; LIU Van Boi, VN; ZADOROJNÂI Alexandru, MD; VLAD Liudmila, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a 5-N,N-dimetiltioureido-2-mercaptobenzoxazolilor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 263/58 (2006.01); C07C 335/06 (2006.01); C07C 335/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.11.30
(47)Data eliberării brevetului1999.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.07.09
 Data decăderii din drepturi2000.07.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0148