For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1240
(21)Numarul depozitului98-0156
(22)Data depozitului1998.07.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.07.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBODEAN Ghenadie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBODEAN Ghenadie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBODEAN Ghenadie, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de testare a dispozitivului de memorie operativă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G11C 29/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.05.31
(47)Data eliberării brevetului1999.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.07.22
 Data decăderii din drepturi2000.07.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0156