For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.07.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 10.08.1998 Examinarea preliminară şi de fond 31.05.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.1999 Eliberarea brevetului (G2) 30.11.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 22.07.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 22.07.2018 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1240
(21)Numarul depozitului98-0156
(22)Data depozitului1998.07.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.07.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBODEAN Ghenadie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBODEAN Ghenadie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBODEAN Ghenadie, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de testare a dispozitivului de memorie operativă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G11C 29/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.05.31
(47)Data eliberării brevetului1999.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.07.22
 Data decăderii din drepturi2000.07.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0156