For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.03.1998 Examinarea preliminară şi de fond 22.07.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.04.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2000 Eliberarea brevetului (G2) 22.07.2001 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 22.07.2018 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1203
(21)Numarul depozitului98-0157
(22)Data depozitului1998.07.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.07.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGĂRBĂLĂU Nicolae, MD; SIMONOV Iurie, MD; DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; BOLOGA Olga, MD; KRAVŢOV Victor, MD; COROPCEANU Eduard, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Fluorură-hexafluorsilicat-tris[bis(dimetilglioximato)di(tiocarbamid)cobalt(III)] sescvihidrat care manifestă proprietăţi de biostimulator
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01B 7/19 (2006.01); C01B 33/08 (2006.01); C07C 251/70 (2006.01); C07F 15/06 (2006.01); C12N 1/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.04.30
(47)Data eliberării brevetului2000.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.07.22
 Data decăderii din drepturi2001.07.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0157