For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.06.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.01.2000 Publicarea cererii (A) 07.09.2000 Examinarea preliminară şi de fond 30.06.2001 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.12.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2001 Eliberarea brevetului (C2) 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 15.06.2018 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1690
(21)Numarul depozitului98-0158
(22)Data depozitului1998.06.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.04.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Soluţie pentru conservarea suprafeţei interioare a cazanelor de abur
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/00 (2006.01); C23F 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2000.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.06.30
(47)Data eliberării brevetului2002.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCRASNOVA Nadejda
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.06.15
 Data decăderii din drepturi1998.06.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0158