For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1690
(21)Numarul depozitului98-0158
(22)Data depozitului1998.06.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.04.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Soluţie pentru conservarea suprafeţei interioare a cazanelor de abur
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23F 11/00 (2006.01); C23F 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2000.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.06.30
(47)Data eliberării brevetului2002.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCRASNOVA Nadejda
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.06.15
 Data decăderii din drepturi1998.06.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0158