For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.08.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 12.03.1999 Examinarea preliminară şi de fond 31.08.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 29.02.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2000 Eliberarea brevetului (G2) 03.08.2006 Valabil până la 31.12.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1304
(21)Numarul depozitului98-0165
(22)Data depozitului1998.08.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.08.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDIAUR Galina, MD; SAPOJNIC Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de dezacidifiere a mustului sau vinului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.08.31
(47)Data eliberării brevetului2000.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.08.03
 Data decăderii din drepturi2006.08.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0165