For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.08.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 12.03.1999 Examinarea preliminară şi de fond 31.07.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 29.02.2000 Eliberarea brevetului (G2) 04.08.2000 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1278
(21)Numarul depozitului98-0169
(22)Data depozitului1998.08.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.08.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSEMCO Grigorii, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSEMCO Grigorii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSEMCO Grigorii, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie de lichior
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.07.31
(47)Data eliberării brevetului2000.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.08.04
 Data decăderii din drepturi2000.08.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0169