For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.09.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 01.02.1999 Examinarea preliminară şi de fond 31.08.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 29.02.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 29.02.2000 Eliberarea brevetului (G2) 11.09.2001 Valabil până la 31.03.2003 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1288
(21)Numarul depozitului98-0191
(22)Data depozitului1998.09.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.11.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIIŢIFICE ŞI TEHNOLOGICE PENTRU ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ AL A.Ş.P. "TEVIT", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOŞMAN Sergiu, MD; BAHCIVANJI Mihail, MD; LIUŢCANOV Petru, MD; CARACEBAN Vasilii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIIŢIFICE ÎN DOMENIUL ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Adaos furajer pentru taurii reproducători
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23K 1/16 (2006.01); A23K 1/175 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.08.31
(47)Data eliberării brevetului2000.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.09.11
 Data decăderii din drepturi2001.09.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0191