For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1178
(21)Numarul depozitului98-0211
(22)Data depozitului1998.09.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.09.1998
(71)SolicitantSOCIETATEA PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS "FABRICA DE VINURI ŞI CONIACURI DIN TIRASPOL"KVINT", MD;
(72)InventatorBAEV Oleg, MD; CERNEŢKY Serghei, MD; MENCER Emanuil, MD; MOGHILKIN Victor, MD;
(73)TitularFABRICA DE VINURI ŞI CONIACURI DIN TIRASPOL "KVINT", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a băuturilor tari
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(47)Data eliberării brevetului2000.02.29
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.09.04
 Data decăderii din drepturi2013.09.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:2875, 2008.03.21
Datele iniţiale:FABRICA DE VINURI ŞI CONIACURI DIN TIRASPOL "KVINT", MD
Datele finale:SOCIETATEA PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS "FABRICA DE VINURI ŞI CONIACURI DIN TIRASPOL"KVINT", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up