For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.11.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 02.12.1998 Examinarea preliminară şi de fond 31.08.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 29.02.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 29.02.2000 Eliberarea brevetului (G2) 20.11.2008 Valabil până la 31.05.2010 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1295
(21)Numarul depozitului98-0226
(22)Data depozitului1998.11.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.11.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIVANOVA Raisa, MD; TATAROV Pavel, MD; VALICA Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIVANOVA Raisa, MD; TATAROV Pavel, MD; VALICA Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIVANOVA Raisa, MD; TATAROV Pavel, MD; VALICA Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a preparatului antiseptic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 33/18 (2006.01); C08B 31/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.08.31
(47)Data eliberării brevetului2000.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.11.20
 Data decăderii din drepturi2008.11.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0226