For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1302
(21)Numarul depozitului98-0235
(22)Data depozitului1998.11.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.11.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŢAPCOV Victor, MD; SAMUSI Nina, MD; GULEA Aurelian, MD; HOROŞUN Irina, MD; STASIUC Victor, MD; PETRENCO Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a cobaltatului şi nichelatului de lantan.
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01F 17/00 (2006.01); C01G 51/04 (2006.01); C01G 53/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.08.31
(47)Data eliberării brevetului2000.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.11.27
 Data decăderii din drepturi2000.11.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0235