For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.12.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 27.04.1999 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2000 Eliberarea brevetului (G2) 03.12.2001 Valabil până la 17.09.2003 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1353
(21)Numarul depozitului98-0238
(22)Data depozitului1998.12.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.12.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBURŢEVA Svetlana, MD; TODERAŞ Albina, MD; ŞIRŞOV Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu nutritiv pentru cultivarea streptomicetelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.11.30
(47)Data eliberării brevetului2001.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.12.03
 Data decăderii din drepturi2001.12.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.09.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0238