For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.12.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 16.01.1999 Examinarea preliminară 31.03.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2000 Eliberarea brevetului (G2) 23.12.2004 Valabil până la 31.07.2006 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1427
(21)Numarul depozitului99-0006
(22)Data depozitului1998.12.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.12.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTATAROV Pavel, MD; CALMÂŞ Valentina, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTATAROV Pavel, MD; CALMÂŞ Valentina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTATAROV Pavel, MD; CALMÂŞ Valentina, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie pentru pastă de legume
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/052 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.03.31
(47)Data eliberării brevetului2000.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.12.23
 Data decăderii din drepturi2004.12.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0006