For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1205
(21)Numarul depozitului99-0025
(22)Data depozitului1998.12.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.01.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLIU Van Boi, VN; BARBĂ Nicanor, MD; FLOREA Victoria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Oligo - 4 - izotiocianatostiren
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 331/24 (2006.01); C08F 12/26 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.04.30
(47)Data eliberării brevetului1999.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.12.30
 Data decăderii din drepturi2000.12.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0025